Елка моделна гама

25/11/2019

През годините ЗОТ (Завод за Организационна Техника) Силистра е произвеждал много модели калкулатори, като днес е трудно да се проследи поредността им и годините на производство. По-долу предлагам в табличен вид обобщена информация. Не претендирам за изчерпателност, но съм се постарал таблицата да е максимално точна. Някои дати са базирани на публикации в пресата, други са базирани на книги, трети съм съгласувал с архивите на участниците в производството или проектирането на изделията. Ако разполагате с по-точна информация - гаранционни карти, брошури, каталози и т.н., ще бъда благодарен да я споделите с музея.
За да сме коректни, трябва да се отбележи, че модели 6521 и 21 са произвеждани в завод Електроника София. След построяване на завода в Силистра са направени пилотни бройки от 6521, но е решено да се премине направо към производството на по-новите модели 22/25.

(Със " * " са маркирани прототипи).

Модел Снимка на модела Година на представяне Години на производство Експонат на музея
6521   1965 1965-1973 (София) да
21   1966 ? (София) търси се
22   1967 1967-1969 търси се
25   1967 1967-1969 търси се
22М   1969 1969-1973 да
25М   1969 1969-1973 търси се
40   1974 1974 да
41   1970 1970-1974 търси се
42   1970 1970-1974 да
43   1970 1970-1974 да
45   1970 1970-1974 търси се
46   1970 1970-1974 търси се
50   1974 1974-19хх? да
50а   1978 1974-19хх? да
50м   1974 1974-19хх? да
51*   1974 - да
51   1974 1974-19хх? да
53   1974 1974-19хх? да
53а   1974 1974-19хх? да
55   1974 1974-19хх? да
56*   1974 - търси се
58   1976 1976-19хх? търси се
59   1976 1976-19хх? търси се
60*   1978 - търси се
61*   1978 - да
67   1978 1978-19хх? да
67М   1978 1978-19хх? да
71   ? ? търси се
77 - каса   1974 1974-19хх? търси се
80 - каса   1980 1980-19хх? търси се
81 - каса   1979 1979-19хх? да
82 - каса   1989 1989-19хх? търси се
88 - каса   1979 1979-19хх? търси се
89 - каса   1978 1978-19хх? търси се
90 - каса   1981 1981-19хх? търси се
92 - каса       търси се
93 - каса       търси се
98 - каса   1983 1983-19хх? търси се
99 - каса   1970 1970-19хх? търси се
100*   1974 - да
101*   1974 - да
110*   1974 - да
135*   1974 - да
101 в.1   1974 1974-19хх? да
101 в.2   1974 1974-19хх? да
103   1974 1974-19хх? да
103Р в.1   1974 1974-19хх? да
103Р в.1   1974 1974-19хх? да
105   1974 1974-19хх? да
130   1974 1974-19хх? да
130М   1974 1974-19хх? да
135 в.1   1974 1974-19хх? да
135 в.1   1974 1974-19хх? търси се
135М   1974 1974-19хх? да
160   1980 1980-19хх? да
240   1980 1980-19хх? да
245   1981 1981-19хх? търси се
1300   1981 1981-19хх? да

следва

Ако разполагате с повече информация, моля споделете с музея тук.