В този раздел ще се опитам накратко да опиша най-важните събития, случили се в периода 1960 до 1990 и имащи отношение към темата. Смятам да се огранича в излиянията, тъй като в противен случай ще се получи исторически доклад. За подробностите има достатъчно книги. Идеята е с един поглед да се обхванат основните дати, променили хода на българската електронна промишленост или по-точно производството на изчислителната техника и свързаните с това процеси.


 • 1959 - 1960 - В СУ към Математическия факултет се създава специализация "Изчислителна математика" с основен предмет "Програмиране"
 • 1960 - Дипломна работа на Рашко Ангелинов и Здравко Стойнов: Конструиране на аналогова електронна машина М-1 (ЕММ 1-старт). Решавала е линейни хомогенни диференциални уравнения до 6-ти ред или системи от 6 уравнения с 6 неизвестни. Намирала се е в катедра Теоретична електротехника във ВМЕИ София. Струвала е 7 000 лв. За сравнение - съветската машина МН-7 (нелинейни до 6-ти ред) е струвала 69 000 рубли, приблизително равни на 20 000 лв
 • 1961 - Първи електронен Изчислителен център към Математическия институт към БАН, създаден с Разпореждане на Министерски съвет 698/25.04.1961
 • 1961 - Идеен проект и подготовка на логическата структура на първата българска ЕИМ (електронно изчислителна машина)  
 • 1962 - Първи лекции по програмиране с лектор Благовест Сендов
 • 1962 - Покана към проф. Иван Попов да се завърне в България (от Източна Германия, където работи към този момент) и издигането му за председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес (ДКНТП). Впоследствие наричан от всички "Бащата на българската електронна промишленост".
 • 1962 - 1963 - От началото на 1962 година започва разработката на първата българска ЕИМ с програмно действие, като е представена предсрочно (и после разбира се доработвана) "В чест на Осмия Конгрес на БКП" на 1 ноември 1962 година. Впоследствие машината е наречена "Витоша". Снимката по-долу е свалена от интернет. Повече за машината вижте в каталога тук.
 • 1965 - Създадена е ЕЛКА 6521. Това е един от първите калкулатори с функция коренуване в света! (вижте забележките в текста на експоната)
  На 17 април 1965 година ЕЛКА 6521 е официално демонстрирана пред Тодор Живков и членове на Политбюро, което се смята за официална рождена дата. Тази машина полага началото на индустрия, благодарение на която години по-късно България се превръща в страната, произвеждаща най-много електроника на глава от населението в сравнение с целия свят! Повече за ЕЛКА 6521 тук.

 • 1965 - На 24 декември е подписан 5 годишен договор за сътрудничество между ДКНТП (Държавен комитет за наука и технически прогрес) и фирма Фуджицу. Планира се производството на ФАКОМ 230-30 в България. По това време нито една страна от СИВ няма такъв компютър.
 • 1966 - Поради огромния успех на елката, с Решение №13 на МС, от 01.03.1966 се създава Централен Институт по Изчислителна Техника (ЦИИТ)
 • 1966 - През есента екип от учени заминава на специализация в Япония (фирма Фуджицу)
 • 1966-67 - Създава се ЗИТ (Завод за Изчислителна Техника). Под ръководството на Иван Марангозов се внедрява производството на ЕИМ ЗИТ-151 (на базата на FACOM, но с изцяло преработена схема за използване на наши транзистори и диоди), с което се поставя начало на промишленото производство на ЕИМ в България
 • 1967 - По предложение на тримата създатели на ЕЛКА 6521 и на базата на вече започналото у нас производство на калкулатори и и изчислителни машини се създава Държавно Стопанско Обединение Изчислителна и Организационна Техника (ДСО ИЗОТ). В състава му влизат: Завод Електроника, София; ЦИИТ; Централен институт за елементи; Оргпроект; Централна експериментална база, Габрово; Оргтехника с база за техническо развитие, Силистра; ЗИТ, София; Завод за пишещи машини, Пловдив. През следващите години ДСО ИЗОТ носи на държавата многомилардни печалби.
  Любопитен факт: По време на заседание Михаил Кринков рисува емблеми, защото е получил задача да направи такава за обединението. Първоначалната идея е да вплете електроимпулс в окръжност. Импулсът сочел надолу и наподобявал О и Т (Оргтехника). Стефан Ангелов не харесал асоциацията с череп и предложил положителен импулс. Михаил завъртял рисунката и се ухилил. Явно партийните другари не са се усетили за сексуалния подтекст на емблемата и са я одобрили. В крайна сметка е било емблема на мощна организация :)

 • 1967 - Произведени са 20 броя ЗИТ-151 и са закупени 20 периферни устройства от Факом съгласно договора. Проф. Попов нарежда проучване за производство на запаметяващи устройства на магнитна лента у нас, въпреки съмненията на всички заинтересовани - фината механика не е била на ниво по това време в България. Иван Аршинков се нагъбва с проблема и със знанието на Фуджитсу копираме устройството, като добавяме и наши елементи. Японците са приятно изненадани и подписват меморандум, с който се съгласяват да продаваме устройството във всички страни от СИВ.
 • 1968 - Първи програми за плотери - оптимално разкрояване на листов материал за мини компютър IВМ 1132. Автори Рашко Ангелинов и Георги Русинов.
 • 1968 - На 19.11.1968 е взето решение за построяване на ДЗУ (Завод за Дискови Запаметяващи Устройства).
  Първо име ЗПУ (Завод за Периферни Устройства), впоследствие преименуван на ЗЗУ (Запаметяващи), следва името ОЗЗУ (Обединени), като накрая се установява ДЗУ. Първият етап на завода е открит на 1 май 1970.
 • 1969 - Заради огромния успех на ЕЛКА 6521, от ЦИИТ се отделя Научно Изследователски и Проекто Конструкторски Институт по Електронни Калкулатори (НИПКИЕК)
 • 1969 - На 23 декември между правителствата на България, Източна Германия, Унгария, Полша, Съветския съюз и Чехословакия е подписан "Договор за сътрудничество в областта на разработките, производството и при приложението на електронноизчислителната техника". Иначе казано, създава се ЕС ЕИМ (Единна Система за Елекронно Изчислителни Машини) или още т.нар. "Програма РЯД". България се преборва за специализация в четири направления (най-скъпите от тези устройства)
  - Централен процесор за ЕС 1020;
  - ЗУМЛ (запаметяващо устройство на магнитна лента);
  - ЗУМД (запаметяващо устройство на магнитен диск). Впоследствие само няколко държави в света произвеждат дискове в промишлени мащаби: САЩ, Япония, Великобритания, Германия, България и СССР;
  - Сменяеми пакети магнитни дискове.
  *Кратка вметка: Въпреки, че Съветският съюз настоява за основа да бъде взета системата на английската фирма ICL, България успява да се пребори съвместимостта на системите да е основана на IBM 360, което се приема от страните по договора. Това за пореден път показва далновидността на проф. Попов.
 • 1971 - Започва производството на ЗУМЛ ЕС 5012 в ЗЗУ Пловдив. (обмен 64 Кбайта/с, плътност 32 бита/мм и скорост на лентата 2 м/с)
 • 1971 - В ЗИТ София започва производството на Първата електронна изчислителна машина от ЕС ЕИМ - ЕС1020. Напълно съвместима с IBM 360. Освен в България, машината е произвеждана в Брест и Минск.
 • 1972 - Предложение към Фуджитсу да изработваме техни компоненти в България
 • 1972 - Първите бройки ЗУМД (Запаметяващи Устройства на Магнитен Диск) ЕС 5052 (капацитет 7,25 Мбайта, обмен 156 Кбайта/с, плътност 40 бита/мм) напускат завода през юли 1972. В същото време ЗМД Пазарджик осигурява дисковите пакети към тях (ЕС 5053).
  *В ДЗУ са инвестирани малко над 14 млн. В края на 1973 г. печалбата надвишава 23 млн. при оборот 48 млн. лв. Заводът е изплатен за по-малко от година!


 • следва продължение...