В този раздел ще се опитам накратко да опиша най-важните събития, случили се в периода 1960 до 1990 и имащи отношение към темата. Смятам да се огранича в излиянията, тъй като в противен случай ще се получи исторически доклад. За подробностите има достатъчно книги. Идеята е с един поглед да се обхванат основните дати, променили хода на българската промишленост или поне изчислителната техника.

 • 1959 - 1960 - В СУ към Математическия факултет се създава специализация "Изчислителна математика" с основен предмет "Програмиране"
 • 1960 - Дипломна работа на Рашко Ангелинов и Здравко Стойнов: Конструиране на аналогова електронна машина М-1 (ЕММ 1-старт). Решавала е линейни хомогенни диференциални уравнения до 6-ти ред или системи от 6 уравнения с 6 неизвестни. Намирала се е в катедра Теоретична електротехника във ВМЕИ София. Струвала е 7 000 лв. За сравнение - съветската машина МН-7 (нелинейни до 6-ти ред) е струвала 69 000 рубли, приблизително равни на 20 000 лв
 • 1961 - Първи електронен Изчислителен център към Математическия институт към БАН, създаден с Разпореждане на Министерски съвет 698/25.04.1961
 • 1961 - Идеен проект и подготовка на логическата структура на първата българска ЕИМ (електронно изчислителна машина)  
 • 1962 - Първи лекции по програмиране с лектор Благовест Сендов
 • 1962 - 1963 - От началото на 1962 година започва разработката на първата българска ЕИМ с програмно действие, като е представена предсрочно (и после разбира се доработвана) "В чест на Осмия Конгрес на БКП" на 1 ноември 1962 година. Впоследствие машината е наречена "Витоша". Снимката по-долу е свалена от интернет. Повече за машината вижте в каталога тук.
 • 1965 - Създадена е ЕЛКА 6521. Прието е да се смята, че това е първият калкулатор с функция коренуване в света! (вижте забележките в текста на експоната)
  На 17 април 1965 година ЕЛКА 6521 е официално демонстрирана пред Тодор Живков и членове на Политбюро, което се смята за официална рождена дата. Тази машина полага началото на индустрия, благодарение на която години по-късно България се превръща в страната, произвеждаща най-много електроника на глава от населението в сравнение с целия свят! Повече за ЕЛКА 6521 тук.

 • 1965 - На 24 декември е подписан 5 годишен договор за сътрудничество между ДКНТП (Държавен комитет за наука и технически прогрес) и фирма Фуджицу. Планира се производството на ФАКОМ 230-30 в България. По това време нито една страна от СИВ няма такъв компютър.
 • 1966 - Поради огромния успех на елката, с Решение №13 на МС, от 01.03.1966 се създава Централен Институт по Изчислителна Техника (ЦИИТ)
 • 1966 - През есента екип от учени заминава на специализация в Япония (фирма Фуджицу)
 • 1966-67 - Създава се ЗИТ (Завод за Изчислителна Техника). Под ръководството на Иван Марангозов се внедрява производството на ЕИМ ЗИТ-151 (на базата на FACOM, но с изцяло преработена схема за използване на наши транзистори и диоди), с което се поставя начало на промишленото производство на ЕИМ в България
 • 1967 - По предложение на тримата създатели на ЕЛКА 6521 и на базата на вече започналото у нас производство на калкулатори и и изчислителни машини се създава Държавно Стопанско Обединение Изчислителна и Организационна Техника (ДСО ИЗОТ). В състава му влизат: Завод Електроника, София; ЦИИТ; Централен институт за елементи; Оргпроект; Централна експериментална база, Габрово; Оргтехника с база за техническо развитие, Силистра; ЗИТ, София; Завод за пишещи машини, Пловдив. През следващите години ДСО ИЗОТ носи на държавата многомилардни печалби.
  Любопитен факт: По време на заседание Михаил Кринков рисува емблеми, защото е получил задача да направи такава за обединението. Първоначалната идея е да вплете електроимпулс в окръжност. Импулсът сочел надолу и наподобявал О и Т (Оргтехника). Стефан Ангелов не харесал асоциацията с череп и предложил положителен импулс. Михаил завъртял рисунката и се ухилил. Явно партийните другари не са се усетили за сексуалния подтекст на емблемата и са я одобрили. В крайна сметка е било емблема на мощна организация :)
 • 1967 - Произведени са 20 броя ЗИТ-151 и са закупени 20 периферни устройства от Факом съгласно договора. Проф. Попов нарежда проучване за производство на запаметяващи устройства на магнитна лента у нас, въпреки съмненията на всички заинтересовани - фината механика не е била на ниво по това време в България. Иван Аршинков се нагъбва с проблема и със знанието на Фуджитсу копираме устройството, като добавяме и наши елементи. Японците са приятно изненадани и подписват меморандум, с който се съгласяват да продаваме устройството във всички страни от СИВ.
 • 1968 - Първи програми за плотери - оптимално разкрояване на листов материал за мини компютър IВМ 1132. Автори Рашко Ангелинов и Георги Русинов.
 • 1969 - Заради огромния успех на ЕЛКА 6521, от ЦИИТ се отделя Научно Изследователски и Проекто Конструкторски Институт по Електронни Калкулатори (НИПКИЕК)
 • 1969 - На 23 декември между правителствата на България, Източна Германия, Унгария, Полша, Съветския съюз и Чехословакия е подписано "Съглашение за сътрудничество в областта на разработките, производството и при приложението на електронноизчислителната техника". Иначе казано, създава се ЕС ЕИМ (Единна Система за Елекронно Изчислителни Машини) или още т.нар. "Програма РЯД". България успява да се пребори за най-скъпите от тези устройства - ЗУМЛ (запаметяващо устройство на магнитна лента), ЗУМД (запаметяващо устройство на магнитен диск) и техните пакети.
 • 1972 - Предложение към Фуджитсу да изработваме техни компоненти в България

  следва продължение...