Визитка Добролюб Пешин

01/11/2019

Имах късмета да се запозная с г-н Добролюб Пешин, който е човекът вдъхнал живот и подготвил за промишлено производство не само прословутите Елки и компютрите Правец, но и още много различни предмети за професионална и домашна употреба. Затова реших, че е редно да отдам почит на този българин, който се е стремил нещата които извайва да са не само удобни и функционални, но и красиви. По-голямата част от изделията са пряко свързани с българската електроника и затова са тук. Има и други, които не са тема на този музей, но вярвам, че съм длъжен да покажа колкото може повече от творчеството на г-н Пешин, защото дори днес в някои архитектурни аспекти сме далеч от това, което той е предлагал преди много години.
Надявам се снимките, особено съпоставени с годините да Ви донесат приятни емоции.

 

50 ГОДИНИ ТВОРЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ДИЗАЙНА

1936
Роден на 31 юли 1936 г. в гр. Русе, България.

1964
Завършва Художествената академия в София - специалност „Декоративно - монументална живопис, стъклопис и мозайка" при проф. Георги Богданов.

1964
Постъпва на работа като дизайнер в новосъздадения Център за промишлена естетика, художествено проектиране и конструиране. Проектира изделия в областта на професионалната и битовата електроника и електротехника.

1964 - 1983
Дизайнер и Главен дизайнер в Центъра за промишлена естетика - Централния институт за промишлена естетика.

1968
Специализация в Италия в дизайнерските бюра на OLIVETTI и IBM - ltalia.

1973-1974
В сътрудничество с дизайнерите Александър Василев и Боряна Главлешка и водещи конструктори от системата на СО ИЗОТ. Разработва дизайна на ,,Фамилия електронни калкулатори ЕЛКА 50 - 59".

1975
Москва - 9 конгрес на ICSID (Междуароден съвет на организациите по промишлен дизайн).
„Персонално представяне на дизайнера Доброюб Пешин с негови разработки на електронно-изчислителни устройства, проектирани по принципите на функционалното формоизграждане"

1976
Авторска изложба на Добролюб Пешин, Боряна Главлешка и Александър Василев ,,Дизайн на електронна и изчислителна техника".

1978
Дизайнерски проект „Комплексно обзавеждане на стоматологични кабинети" в колектив с Александър Василев, инж. Димитър Донков и Вилиам Китанов.

1978
Дизайн на „СПЕКТЪР 15К"- спектрофотометър, щатен апарат на Орбиталната космическа станция „Салют 6".

1978
Дизайнерска разработка на фамилия електронни калкулатори ЕЛКА 60 - 67, в последствие - електронни регистриращи каси серия ЕЛКА 602- 803.

1982
Участие в изложбата „Светът на предметите '82" - Бърно, Чехословакия.

1982
Удостоен е със званието „Заслужил художник".

1983 - 1986
Дизайнерски разработки на фамилията персоналните компютри: „Правец 8“, „Правец 8Д“, „Правец 16“ и „Правец 16 Н“ в колектив с Александър Василев, Ваня Вълева и Сашо Драганов.

1983 - 1989
Главен директор на Централния институт за промишлена естетика.

1984
Проектира „Система от елементи за обзавеждане на бул. „Витоша“, София в колектив с Павлин Павлов и арх. Станислав Константинов.

1985
Международна изложба „Дизайн на социалистическото общество"- Москва. Участие в организацията и провеждането. Авторско участие.

1985
Представя българския дизайн на 14 конгрес и Генерална асамблея на ICSID „WORLDESIGN ’85“ във Вашингтон.

1986
Участие в изложбата „ERGODESIGN ’86“ - Монтрьо, Швейцария с изделията „Персонален компютър Правец 16Н“ и „Стенографска машина Stenokey 11“.

1989
Участие в изложбата „Проблеми на градската среда - София' 89“ в колектив с Павлин Павлов и арх. Станислав Константинов.

1989 - 1992
Секретар на СБХ по проблемите на дизайна и приложните изкуства. Главен секретар на СБХ.
Дизайнер на свободна практика.

1993
Създава „ПЕШИН ДИЗАЙН - студио за индустриален дизайн“
със специализация в проектиране на системи и изделия за сферите на високите технологии, електрониката, машиностроенето и обществената среда.

1993-2016
Разработки в областта на промишления дизайн за различни фирми с участието на дизайнера Михаил Пешин.
Проекти на обекти от обществената среда в сътрудничество с Павлин Павлов, арх. Станислав Константинов и арх. Атанас Агура.

НАГРАДИ
- Звание „Заслужил художник“: 1982 г.
- Народен орден на труда - златен, 1986 г.
- През периода от 1966 до 1986 година 12 пъти е носител на Държавната награда за дизайн „Златни ръце“.
- Награда за дизайн на Съюза на българските художници, 1975 г.
- Първа награда на международната изложба „Светът на предметите ’82“ - Бърно, Чехословакия.
- Първа награда награда на изложбата „Проблеми на градската среда - София ’89“.

И3ЛОЖБИ И ПУБЛИКАЦИИ
Участва в изложби и представяния на българския дизайн в София, Любляна, Прага, Москва, Вашитгтон, Монтрьо, Будапеща.
Автор е на публикации по проблемите на дизайна в списанията „Индустриален дизайн и декоративно изкуство“, „Техническая эстетика“ - Москва, бюлетин „Дизайн“ - издание на Централния институт за промишлена естетика и в периодичния печат. Член е на авторския колектив на книгата „120 години българско изкуство. Дизайн“ - издание на СБХ и фондация „Поддържане на изкуството в България“.

 

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ Г-Н ПЕШИН:

 

ХОРАТА ПО МОЯ ТВОРЧЕСКИ ПЪТ

Професорите от Художествената академия Георги Богданов и Александър Поплилов, които видяха в мен заложби и ме насочиха към дизайна;

Първите ми колеги и приятели в Центъра за промишлена естетика:
Димитър Петров, Димо Попов, арх. Елка Ненова, Иван Богданов, Константин Смолянов, Стефан Вълев, инж. Димитър Донков, инж. Петко Мишев - пионери на българския индустриален дизайн; Дизайнерите Александър Василев и моят син Михаил Пешин - основни и най-добри партньори в работата ми през годините;

Изключителните специалисти - инженерите Николай Илиев, Румен Райчев, Снежана Христова - едни от създателите на българската електроника и изчислителна техника;

Дизайнерът Павлин Павлов, арх. Станислав Константинов и арх. Атанас Агура - с които проектирахме за градската и общестената среда.

Благодаря, че имах привилегията и удоволствието да общувам и работя заедно с тях.


Добролюб Пешин