ЗУГМД КОЧО ЦВЕТАРОВ

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 8 юли 2020
Последна редакция: 8 юли 2020


Състояние Фабрично ново

Показан
за първи път
1982 г.?

Години
на производство
Няма информация. Нашият експонат е с № 93449/1987 г.

Произведени
бройки
Няма информация

Производител Завод "Кочо Цветаров", Пловдив

Захранване

+ 5V ± 0,25 V — максимален ток 0,2 А
+ 12 V ± 0,6 V — максимален ток 0,8 А
- 12 V ± 0,6 V — максимален ток 20 мА


Размер и тегло 2,2 кг, 97 х 156 х 219 мм

Цвят Черен пластмасов лицев панел с метален зелен корпус

ЗУГМД (Запомнящо Устройство на Гъвкав Магнитен Диск) или казано другояче Флопи. Беше масово използвано с всички компютри от 8-битовата серия на Правец. На снимките съм го съпоставил с флопито на една друга марка. В интерес на истината, въпреки външните прилики има доста конструктивни разлики, поради липсата или по-точно необходимостта от замяна с наличните в СИВ компоненти.

Цитат от паспорта на изделието, пълната версия на който може да изтеглите по-долу или от раздел Библиотека. Правописът е запазен:

"УСТРОЙСТВО ЗАПОМНЯЩО НА ГЪВКАВ МАГНИТЕН ДИСК 5 1/4“
Предназначение
Запомнящото устройство е предназначено да работи, като външна намет на личния микрокомпютър «Правец-82».
Устройството може да се използува като външно запомнящо устройство и в други мини и микрокомпютри, използуващи същия интерфейс.
Устройството е удобно средство за създаване на големи библиотеки от програми, поради използуване на малък по обем и евтин носител на информация 133 мм гъвкав магнитен диск (ГМД). Голямата му скорост на обмен на информация, бързият достъп до всяка програма или друга информация, записана на гъвкавия магнитен диск, големият обем на записваната информация го правят изключително удобно средство при работа с личния микрокомпютър.
Устройството работи с гъвкав магнитен диск ЕС 5289 или негов еквивалент.
Техническа характеристика
— Носител на информацията — гъвкав магнитен диск (дискета) тип ЕС 5289 или еквивалент
Максимален капацитет — 146 kbytes/218,75 kbytes неформатирани)
Брой на работните повърхности на дискетата—1
Брой на пътеките    —35 (от 00 до 34)
Максимално време на достъп на съседна пътека     — 20 ms
Линейна плътност на записа на 34 пътека         —204 Bit/mm
Честота на въртене на ГМД — 300 mln1 ± 1%
Скорост на обмен на данните     —     250 ± 5 kbyt./S
Захранващи напрежения
+ 5V ± 0,25 V — максимален ток 0,2 А
+ 12 V ± 0,6 V — максимален ток 0,8 А
—12 V ± 0,6 V — максимален ток 20 мА
Габаритни размери — 97 х 156 х 219 мм
Маса    —    2,200    kg
Условия на експлоатация
Температура на въздуха — (от 10°С до 35°С)                                                       283 К до 308 К
Относителна влажност на въздуха при 25 °С — от 40 % до 80 %
Атмосферно налягане — от 84 кРа до 107 кРа
Комплект на доставка
Запомнящото устройство се доставя с лентов кабел за свързване към личния микрокомпютър «Правец-82».
Подготовка на изделието за работа при първоначално пускане
Изважда се устройството от потребителската опаковка и се оставя да престои около 2 часа при условията на експлоатацията, според т. 3.
Свързва се устройството към личния микрокомпютър при изключено захранване, като се спазват указанията за работа, дадени в «Ръководство за работа с дискова операционна система».*
Поставя се ГМД с етикета нагоре в запомнящото устройство, като се освобождава прореза на лицевия панел чрез натискане на ключалката в горния ѝ край.
Фиксира се ГМД в запомнящото устройство чрез натискане на ключалката в долния ѝ край. Запис и четене на информация от ГМД се извършва като се следят правилата, дадени в Ръководството за работа с ДОС за личен микрокомпютър «Правец-82».
Освобождаването на ГМД става чрез натискане на ключалката в горния ѝ край.
При работа с ГМД трябва да се спазват следните правила:
ГМД трябва да се съхранява във вертикално положение в защитната си опаковка.
След завършване на работа с устройството ГМД трябва да се извади от устройството и постави в защитна онаковка, за да се предпази от замърсяване.
ГМД трябва да се пази от магнитни полета и феромагнитни материали." Край на цитата.

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.