Пълдин 601

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 13 февруари 2021
Последна редакция: 13 февруари 2021

Снимката на прототипа се публикува с любезното съдействие на Добролюб Пешин.


Състояние Добро, издирвам 601А; 601У; 601М; 601Т

Показан
за първи път
1988/1989 г.

Години
на производство
1989/1992? г.

Произведени
бройки
Няма информация. Чувал съм твърдения за над 35 000, но не си представям да е имало такива производствени мощности. По-скоро са около 3500 броя. Нашият експонат е с №1953/1990г.

Производител Сдружение „Абакус“, включващо Завода за сензори и сензорни устройства — Пловдив, научноизследователската и производствена лаборатория „Програмно осигуряване“ — София, научно-производствената лаборатория „Програма“ — София и Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика.
Дизайн: Добролюб Пешин

Процесор

Български осембитов микропроцесор СМ601 (МС6800) с тактова честота 1 MHz.


RAM 64 Кбайта

ROM 4 Кбайта с възможност за добавяне на още 64 Кбайта

Запаметяващи устройства битов касетофон / ЗУГМД (флопи)

Разделителна способност текстов екран: 40*25 черно-бял
графичен екран: 320*200 черно-бял, 160*200 4-цветен и 80*200 16-цветен

Клавиатура Квазисензорна клавиатура със стандартен набор от 77 клавиша, като 15 от тях са функционални;

Захранване 220 V променлив ток или 12 V постоянен ток; 35 W

Размер и тегло 360 х 255 х 20 мм отпред / 90 мм отзад, ±8 кг

Цвят Светло сив

Един сравнително слабо познат на широката публика у нас компютър. Много добра, но за съжаление малко закъсняла във времето машина от гледна точка на промените през 90-та година. Разработката му започва около 1987 година, като първите бройки са предложени на пазара в някъде в края на 1988 или по-скоро началото на 1989 година. През същата година е показан на Пловдивския панаир. Смятан е за първия (и май единствен) български персонален компютър с чисти патентни права. Има пълна файлова съвместимост със системите на MS DOS.
По неизвестни за мен причини почти всички бройки са изнесени в страните от бившия Съветски Съюз, където има почти култов статут. Всеки, който е работил с него, сипе само суперлативи. Единствената забележка е относно клавиатурата, която е сензорна и трудно се свиква с нея. От друга страна, такива клавиатури предлагат и чуждестранни образци по това време, като например английският SINCLAIR ZX80.

Предисторията на компютъра започва от 1985 година, когато е създаден дизайнът на PGC (персонален графичен компютър) по поръчка на Министерство на съобщенията. Клавиатурата е целево направена без стандартните клавиши, за да може да работи в промишлена среда (например за сваляне на данни от измервателни уреди) и лесно да се почиства. За PGC може да научите повече тук.

Пълдин 601 е предлаган в различни модификации, различаващи се по видеокартите и възможността за присъединяване на външна клавиатура: 601; 601А; 601У; 601М; 601Т.

По-долу следва цитат от списание "Компютър за Вас", 1989 година. Оставих текста в оригинал, защото много добре са показани разликите с модификацията Пълдин 601 А:

"Наименованието ПЪЛДИН е запазената марка на сдружение "АБАКУС". Микрокомпютърът ПЪЛДИН 601/601А и неговото системно програмно осигуряване са създадени, след като е отчетен целият натрупан опит в експлоатацията и системното програмиране на компютри от този клас. Архитектурата и програмното осигуряване на ПЪЛДИН е съзнателно повлияно от идеите, заложени в 16-битовите персонални компютри от типа на IBM PC. Целта на този далеко прицелен проект очевидно е да се улесни преходът към 16-битовите машини чрез евтин и достъпен домашен компютър. В тази насока е направена още една много съществена крачка - в Пълдин се използва стандартното дискетно устройство на 16-битовите компютри от типа на IBM PC. Това означава, че дискетите, които се ползват с микрокомпютъра ПЪЛДИН, може да бъдат четени, записвани, копирани също и на компютри от типа на IBM PC, т.е. микрокомпютърът ПЪЛДИН 601 /601А е файлово съвместим с тях, което открива широки възможности за приложение.

Много е възможно за голям брой читатели микрокомпютърът ПЪЛДИН да се окаже вратата, през която ще преминат в чудния свят на компютрите - света на двайсет и първия век.

Визитната картичка:

- Микропроцесор СМ601 (МС6800) - тактова честота 1 MHz
- 64 Килобайта оперативна памет DRAM 4 Килобайта постоянна памет PROM, с възможност за добавяне на още 64 Килобайта
- Псевдосензорна клавитура със 77 клавиша, вкл. 15 функционални
- Възможност за включване на външна клавитура (тип IBM РС/ХТ) и светлинна писалка (Пълдин 601А)
- Текстов екран: 40*25 черно-бял (Пълдин 601)
- 80*25 черно-бял и 40*25 цветен (Пълдин 601А)
- Графичен екран: 320*200 черно-бял, 160*200 4-цветен и 80*200 16-цветен (Пълдин 601)
- 640*200 черно-бял, 320*200 4- цветен и 160*200 16-цветен (Пълдин 601А)
- Възможност за включване на цветен или монохромен монитор
- Възможност за включване на телевизор система SECAM (Пълдин 601)
- Паралелен интерфейс (Centronics)
- Сериен интерфейс RS-232-C сериен интерфейс (Пълдин 601А)
- Касетофонен интерфейс
- Контролер за две едностранни или двустранни дискетни устройства с двойна или четворна плътност с капацитет 360 КВ или 720 КВ

Програмно осигуряване:

- Операционна система UniDOS, файлово съвместима с MS-DOS
- Базово програмно осигуряване UniBIOS, поддържащо всички хардуерни устройства, графичен и музикален интерфейс
- Системна програма MONITOR
- Транслатор на Pascal
- Интерпретатор на BASIC
- Асемблер UniASM
- Текстов екранен редактор UniED
- База данни UniBASE, съвместима с продукта dBASE II за IBM PC
- Специализирани продукти
- Комуникационни средства програми за обучение и развлечение.

Устройство
На основната платка са разположени микропроцесорът СМ601 (МС6800), оперативната памет DRAM - 64 килобайта, с организация 8 чипа 64К*1, постоянната памет 4 килобайта, в хоято е записана основната част от UniBIOS, контролерът за видеодисплея СМ607 (МС6845), схемата за телевизионен сигнал SECAM (Пълдин 601), паралелният интерфейсен адаптер СМ602 (МС6820/6821), използван за управление на клавитурата, видеорежимите и касетофонният интерфейс. На основната платка (достъпни през капака) са разположени и 4 съединителя (слота) за включване на допълнителни платки

Съединителите са евростандарт, с 64 пера.
На задната стена на компютъра са разположени куплунгът за включване на видеомонитор и телевизор, куплунгът за включване на серийния интерфейс (Пълдин 601) или външна кла- витура и светлинна писалка (Пълдин 601А) и куплунгът за включване на касетофон. Освен това при варианта Пълдин 601А са предвидени куплунг (DB-25) за включване на принтера и куплунг (DB-9) за включване на RGB монитор. Микрокомпютърът Пъддин 601/601А може да бъде захранван от мрежата (- 220 V) или от акумулатор ( = 12 V). Захранването на дискетните устройства (” 12 V) е независимо.

Контролерът
за управление на дискетните устройства СМ609 (I8272A) и контролерът за RS-232-C интерфейс СМ603 (МС6850) (Пълдин 601А) са разположени на отделна платка.
Клавитурата
на микрокомпютъра Пълдин 601/601А е квазисензорна, със 77 клавиша, включително 15 функционални клавиша, 4 клавиша за управление на курсора (стрелки), специални клавиши Ctrl, Shift, Tab, Esc, Del, CapsLock, Lat/Кир, Return и Reset.
Кодовете на клавишите се натрупват в циклична опашка (тип FIFO) с капацитет 15 клавиша. Кодовете, генерирани от клавишите са 8-битови, като кодовете на символните клавиши (буквите и цифрите) съвпадат с техните ASCII кодове.
При модел 601А е възможно включването на външна клавиатура от типа на използваните при 16-битовите персонални компютри съвместими с IBM PC/XT.

Видеодисплей
Микрокомпютрите Пълдин 601/601A имат текстов и графичен екран, като моделът 601А има по-богати възможности. Поддържат се следните видео-режими:

 

ВИДЕОРЕЖИМ

ПЪЛДИН 601

ПЪЛДИН 601А

0

Текст 40 * 25

черно / бял

цветен

1

Графика 16 цвята

80 * 200

160* 200

2

Графика 4 цвята

160 * 200

320* 200

3

Графика 2 цвята

320 * 200

640*200

4

Текст 80 * 25

 

черно/бял

Текстовият екран на микрокомпютъра е достъпен само за писане. Графичният екран на микрокомпютъра заема 8000 байта при модел 601 и 16000 байта при 601А. Може да бъде разположен на произволно място в паметта, като началният му адрес трябва да бъде кратен на 8, т.е. последната шестнадесетична цифра от началния му да бъде 0 или 8 - $ХХХ0 или $ХХХ8. Графичният екран е изграден от 25 реда по 40 (80 при 601А) блокчета, разположени линейно в паметта.

На задната стена на компютъра има куплунг петица, означен с RGB, където може да се включи видеомонитор с комплексен сигнал или телевизор към антенния вход.

В модела Пълдин 601А е монтиран куплунг DB-9 за включване на RGB видеомонитор и високоговорител. В UniBIOS има функция, с която може да се изсвирят нотите от 6-октавен диапазон при 7 степени на регулиране на тембъра. Продължителността на нотите се определя със стъпка 1.536 милисекунди.

Касетофонен интерфейс
На задната стена на микрокомпютъра е разположен куплунг петица, към който може да бъде свързан битов касетофон. Входният сигнал от касетофона се подава след преобразуване към извода РВ7 на основния паралелен интрефейсен адаптер (СМ 602), а изходният сигнал към касетофона се подава след преобразуване от извода РВ6. В UniBIOS има функции, с които може да се запише и прочете област от паметта.

Сериен интерфейс
Серийният интерфейс при двата модела 601 и 601А е реализиран по различен начин. При модел 601 интерфейсът се имитира от микропроцесора, като скоростта на обмен е 1200 бода, форматът е 8 бита данни, 2 стопови бита, със или без проверка по четност. При модел 601А се използва интерфейсна платка, използваща контролера CM6Q3 (МС6850) и поддържаща стандарта RS-232-C.

На задната стена на микрокомпютъра Пълдин-601 е разположен куплунг петица, означен с RS232, където са разположени изводите за предаване и приемане на данни. При модел 601А този куплунг се използва за включване на външна клавиатура, а за серийния интерфейс се използва куплунг DB-25 ("мъжки”). При модел 601А се поддържат скорости на обмен от 300 до 19200 бода, форматът е 7 или 8 бита данни, 1 или 2 стопови бита и контрол по четност или нечетност по избор.

Паралелен интерфейс
Паралелният интерфейс се осъществява по стандарта Centronics. Най-често се използва за включване на печатащото устройство. На модел 601А интерфейсът е разположен на задната стена и има женски куплунг DB-25.

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.