Плотер Микроника П297 М1

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: август 2019
Последна редакция: 16 август 2021 - нови снимки и оригинални флумастери
Специални благодарности на фирма Staedtler Германия за съдействието в намирането на оригиналните флумастери след толкова години!


Състояние Отлично. Издирвам третия вариант с надпис само "Микроника"

Показан
за първи път
Няма информация.
Разработен от колектив под ръководството на инж. Петър Николов.

Години
на производство
Няма информация. Нашите експонати са от 1987г. и 1989г. Вероятно началото е поставено през 1986, ако се съобразим с номера на отрасловата нормала.

Произведени
бройки
Няма информация. Нашите експонати са с № 960 и 3386

Производител ПГПУ Габрово

Захранване 220 V, 150VА

Размер и тегло 550 х 525 х 194 мм

Цвят ИЗОТ - Синьо-зеленикав с метално, небоядисано дъно
Правец - Охра с кафяво дъно

Това изделие се среща с обозначения ИЗОТ 6410С, Правец или Микроника П297М1

Плотерът Микроника ПР297  графично периферно устройство предназначено за извеждане на графична и буквено-цифрова информация от мини и микроизчислителни машини и настолни системи и др, върху чертожен лист.
Haмира широко приложение в мaшиностроенето, електрониката, геодезията и картографията.

Изчертаването може да бъде направено с два типа пишещи инструменти - рапидографи и флумастери. Разположени в магазинно устройство по осем с различен цвят и дебелина. Изборът на писец се извършва автоматично. Свързването на плотера се осъществява посредством стандартен интерфейс RS232C с мини и микрокомпютри, станции и настолни системи за проектиране.

Бил е комплектован с флумастери STAEDTLER MASTERPLOT 75 PL 03H10 и черен туш STAEDTLER MASTERPLOT Tushe 748 PL. Попаднах на архивна снимка с флумастери за плотера, изглежда интересно на фона на съвременна снимка на същите.

Технически данни:
Максимален размер на листа: 420х300 мм;
Точност: 0,1 мм ± 0,2% изместване;
Линейност: ±0,1 мм;
Повтаряемост: 0,15 мм;
Максимална скорост на изчертаване: 380 мм/s.;
Ускорение: 4,9 м/с2;
Натиск върху хартията: 0,1 N;
Брой флумастери: 8;
Закрепване на хартията: електростатическо;
Графичен език HPGL.

Текст от рекламна листовка на изделието:

ГРАФИЧНА СИСТЕМА ПК ПРАВЕЦ 82 ПЛОТЕР МИКРОНИКА 297

Графичната система (ГС) е настолна микрокомпютърна система, изградена изцяло от произвеждани в България устройства.

Тя е средство за рационализиране и автоматизиране на специфична конструкторска дейност. Системата е ориентирана към работа в областта на машиностроенето, но при по-нататъшно развитие на програмната част може да се приложи и в други области.
Чрез нея се облекчава и ускорява процесът на създаване, коригиране и изчертаване на неголеми машиностроителни чертежи и графики.

В състава на графичната система са включени:
- персонален компютър (ПК) ’’Правец 82" с 48 кВ оперативна памет;
- запаметяващо устройство с гъвкав магнитен диск (ЗУГМД) (флопидиск) 5088-02 със 140 кВ;
- плотер "Микроника 297";
- платка за връзка по интерфейс RS232C;
- базова графична програма (БГП), управляваща работата на системата.

Базовата графична програма е пакет от програми, написани на BASIC - вариант за персонален компютър "Правец 82". Поради особености в организацията на паметта на персоналните компютри отделните програми от състава на БГП работят самостоятелно и верижно се свързват една с друга по команди от страна на оператора.

Графичната система работи под управление на дискова операционна система (ДОС) 3.3. Връзката между системата и оператора става чрез диалог, поддържан на дисплея. Диалогът се води на български език и не изисква специални познания за работа с компютри. Това улеснява и опростява използването на ГС и я прави достъпна за широк кръг потребители.

Функциите на графичната система са:
- изчертаване на отсечки - чрез задаване на координати или посочване с подвижен маркер;
- изчертаване на дъги - чрез числово задаване на център, радиус и дъги или посочване на центъра с показалец;
- избор на видове линии;
- изобразяване на текст - хоризонтален и вертикален, като началото се определя с подвижния показалец;
- изтриване на елементи от чертожното поле чрез посочване с подвижния показалец на желания елемент;
- изчертаване на координатни оси (мрежа);
- транслиране и ротиране - позволява да се прави повторение с изместване на начертани вече елементи;
- прозорец - дава възможност да бъде избран определен участък от чертожното поле, да се увеличи и да бъдат направени корекции в него, след което да бъде върнат отново на мястото му;
- изобразяване на някои математически функции - визуализира на екрана развитието на няколко математически функции за зададено изменение на аргумента им;
- запазване на готов чертеж - запис върху ЗУГМД и изчертаване на плотера;
- работа със стар чертеж - могат да бъдат извикани от ЗУГМД по-рано създадени чертежи за текуща обработка.

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.