Плотер Микроника П297 М1

Експонат на Amuseum


Състояние Отлично. Издирвам третия вариант с надпис само "Микроника"

Показан
за първи път
Няма информация

Години
на производство
Няма информация. Нашите експонати са от 1987г. и 1989г. Вероятно началото е поставено през 1986, ако се съобразим с номера на отрасловата нормала.

Произведени
бройки
Няма информация. Нашите експонати са с № 960 и 3386

Производител ПГПУ Габрово

Захранване 220 V, 150VА

Размер и тегло 550 х 525 х 194 мм

Цвят ИЗОТ - Синьо-зеленикав с метално, небоядисано дъно
Правец - Охра с кафяво дъно

Това изделие се среща с обозначения ИЗОТ 6410С, Правец или Микроника П297М1

Плотерът Микроника ПР297  графично периферно устройство предназначено за извеждане на графична и буквено-цифрова информация от мини и микроизчислителни машини и настолни системи и др, върху чертожен лист.
Haмира широко приложение в мaшиностроенето, електрониката, геодезията и картографията.

Изчертаването може да бъде направено с два типа пишещи инструменти - рапидографи и флумастери. Разположени в магазинно устройство по осем с различен цвят и дебелина. Изборът на писец се извършва автоматично. Свързването на плотера се осъществява посредством стандартен интерфейс RS232C с мини и микрокомпютри, станции и настолни системи за проектиране.

Бил е комплектован с флумастери STAEDTLER MASTERPLOT 75 PL 03H10 и черен туш STAEDTLER MASTERPLOT Tushe 748 PL с каквито за съжаление не разполагам. Попаднах на снимка с флумастери за плотера, но не знам марката им. Възможно е да са правени в Бургас.

Технически данни:
Максимален размер на листа: 420х300 мм;
Точност: 0,1 мм ± 0,2% изместване;
Линейност: ±0,1 мм;
Повтаряемост: 0,15 мм;
Максимална скорост на изчертаване: 380 мм/s.;
Ускорение: 4,9 м/с2;
Натиск върху хартията: 0,1 N;
Брой флумастери: 8;
Закрепване на хартията: електростатическо;
Графичен език HPGL.

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.