Минипринт 45

Търси се
Дата на включване в каталога: 13 юни 2023

Благодаря на Ст.н.с. IIст., маш. инж. Иван Станчев за предоставените снимки и информация.


Състояние Търси се

Показан
за първи път

Прототипът е представен през 1971 г.
Предназначен за самостоятелна употреба или с Елка 45


Години
на производство
1972-1975?

Произведени
бройки
?

Производител Завод Оргтехника, Силистра

Захранване 220V (+10% -15%), 50±1 Хц

Размер и тегло

Максималните размери на устройството (без ролката с хартия) са: ширина 225 mm, височина 75 mm, дълбочина 115 mm, при тегло 2,4 kg.
Размерите на кутията за самостоятелно изпълнение са съответно 270X135X90 mm.


Цвят Черен/бял

Цифрово печатащо устройство Минипринт 45

Текстът е от списание "Автоматика и изчислителна техника"

1. Принцип на действие и област на приложение
Минипринт 45, разработка на НИПКИЕК — София, е цифрово печатащо устройство на принципа „летящ печат“ (отпечатването се извършва при непрекъснато въртене на печатащите колела). Новите печатащи елементи, на базата на които е изградено устройството, позволяват значително снижаване на шума при отпечатването в сравнение с подобни устройства. Печатащото устройство е съобразено с изискванията за електронно управление — печатащият механизъм и механизмите за транспорт на хартията и оцветителната лента получават енергия от непрекъснато въртящ се електродвигател. По такъв начин управлението на всички операции се извършва от маломощни електрически импулси. Това предимство, съчетано с ниския шум при печат и малките габарити и тегло, дава възможност устройството да намери приложение в различни автоматизирани електронни уредби. То може да бъде вградено в електронни калкулатори, системи за автоматично контролиране на производствени процеси, измервателни уреди и в други случаи, в които е необходимо извеждане на цифрова информация върху хартиената лента. Освен за вграждане в апаратура предвижда се и самостоятелно изпълнение за свързване с електронните устройства посредством кабел с 32-полюсен куплунг.

2. Възможности и технически данни
Новото конструктивно решение на редица въпроси позволява да бъдат събрани в малък обем големи възможности:
бързодействие,
непосредствена видимост на отпечатъка,
отпечатване на запетая на произволно място без разреждане на информацията,
автоматично въвеждане и бърз транспорт на хартията,
двуцветен печат,
малка консумация,
просто и леко обслужване.

Максималните размери на устройството (без ролката с хартия) са: ширина 225 mm, височина 75 mm, дълбочина 115 mm, при тегло 2,4 kg.

Размерите на кутията за самостоятелно изпълнение са съответно 270X135X90 mm.

Капацитетът на устройството е 19 разряда, от които 17 цифрови и 2 за символи (изработва се и по-малък вариант за 17 разряда, от които 15 цифрови и 2 знакови). Всеки разряд има 12 печатни знака (от 0 до 9, минус и запетая) плюс 3 свободни позиции (общо 15 позиции). Знаковите разряди съдържат следните символи: +, —, <}, с, к, X,:,—,* I, II, III и свободни позиции.
Скоростта на печат е 4,2 реда или 80 зн/s (респективно 72 при 17 разряда).
Електродвигателят е асинхронен монофазен за 220V+10 -15%, 50 Hz.
Всички управляващи импулси са с амплитуда 24V+10 -15% при следните допълнителни данни:
— управление на отпечатването — паралелно, посредством единични импулси за всеки разряд 100 mA 8ms.
— управление на транспорта на хартията и оцветителната лента посредством един импулс 200 mA 16 ms и смяна на цвета черен-червен посредством един импулс 200 mА 16 ms.

За синхронизация на постъпващите от електронната апаратура импулси с временното положение на печатните позиции устройството притежава позиционна следяща система, която детектира поредица импулси и съответствува на печатните позиции и за всеки оборот на цифровите колела.

Минипринт 45 работи с двуцветна 13-милиметрова лента на стандартни ролки с диаметър 40 mm по DIN.

Ширината на хартиената лента е 90 _2 mm при максимален диаметър на хартиената ролка до 80 mm.

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.