ЕМК - 15

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 19 май 2020
Последна редакция: 19 май 2020


Състояние Чисто нов

Показан
за първи път
Няма информация.

Години
на производство
След средата на осемдесетте. Няма точна информация.

Произведени
бройки
Няма информация. От приложената бележка вадя извода, че е имало поне 15 броя в някоя партида.

Производител НУПД (Направление Учебно - Производствена Дейност) към ВМЕИ "Ленин", София

Захранване 5 или 12V, 1<А

Размер и тегло 300 х 210 х 50 мм; 0,4 кг

УЧЕБЕН МИКРОКОМПЮТЪР EMК-15 (или още Едноплатков Микро Компютър) е част от серията учебни компютри, появили се в първата половина на осемдесетте. Серията включва няколко компютъра. Дотук имам информация за ЕМК-11, ЕМК-11-А-, ЕМК-12,, ЕМК-14 и тук представения образец ЕМК-15. Използвани са от студентите на Техническите университети, като работни пособия. Цитирам пасаж от паспорта на компютъра, който може да изтеглите по-долу или в секция "Библиотека":

EMК-15 е реализиран на базата на българската микропроцесорна фамилия СМ 650 и е предназначен за обучение, проектиране на микропроцесорни устройства и за емулация на едночипови микрокомпютри от микропроцесорните фамилии СМ 650 и МС 6805. Всички елементи на микрокомпютъра са открити, с което се добива пълна представа за устройството на неговите схеми и се създава възможност за измерване на типични сигнали в конфигурацията в процеса на обучението.
На куплунга са изведени магистралите на емулираните микрокомпютри. Това създава възможност за разширяване на конфигурацията, приложение на микрокомпютъра при управление на външни обекти и пълна апаратна и програмна емулация на едночипови микрокомпютри от фамилиите СМ 650 и МС 6805. Всички схеми на микрокомпютъра, заедно с шестнадесетичната клавиатура и цифровата индикация, са монтирани на една платка, с което се постига висока надеждност и удобство при работа.

Предназначението на учебния микрокомпютър EMК-15 е:

 • запознаване с особеностите и архитектурата на микропроцесорната фамилия СМ 650;
 • запознаване с принципите и схемните особености при построяването на микрокомпютъра, разпределение на адресното пространство, обслужване на периферия и др.;
 • запознаване със системната команда на СМ 650, съставяне, въвеждане, настройка и изпълнение на програми на машинен език;
 • съставяне на управляващи програми и използуване на микрокомпютъра за управление на външни обекти и процеси;
 • използуване на микрокомпютър за вграждане в управляващи микропроцесорни системи;
 • емулация на едночипови микрокомпютри от микропроцесорните фамилии СМ 650 и МС 6305.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Основните технически данни на микрокомпютър EMК-15 са:

 • обем на оперативната памет 4Кбайта, разположени от адрес $0000 до $OFFF;
 • възможност за включване на потребителски ЕРRОМ с обем 2К или 4Кбайта;
 • мониторна програма с обем 4Кбайта, записана в ЕРRОМ, тип 2732 и разположена на адрес $3000 - $3FFF;
 • системен куплунг с 40 извода, на който са изведени сигналите на емулираните микрокомпютри от фамилиите CM650 и МС6805. Това е необходимо при използуване на микрокомпютъра за апаратна или програмна настройка на микрокомпютърни системи, реализирани с микропроцесорните фамилии СМ 650 и МС 6805;
 • възможност за емулация па аналоговите входове на одночипови микрокомпютри;
 • възможност за връзка с персонален микрокомпютър от типа "Правец"16";

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.