ЕЛКА 81 каса

Експонат на Amuseum


Състояние Много добро. Търси се ръководството за работа.

Показан
за първи път

Показана за първи път на Пловдивски панаир през 1979.
Показана на Познански панаир (Полша) през 1982.
В производство от 1983 (непотвърдено)
Дизайн Добролюб Пешин и Александър Василев. Първа награда за дизайн на международна изложба "Светът на предметите", Бърно, 1982.


Години
на производство
Няма информация. Нашият експонат е от 1988 г.

Произведени
бройки
Няма информация. Нашият експонат е с №110339

Производител Оргтехника Силистра

Захранване 220V (+10% -15%), 50±1 Хц

Размер и тегло 460 х 400 х 180 мм, 17 кг

Цвят Какао с кафяво + метално оранжево касово чекмедже с пластмасови разделители и щипки.

Цитат от рекламна листовка на Оргтехника Силистра, предоставена от COMPU Plovdiv
(Оригиналният правопис запазен)
"Електроннорегистрираща каса за масово ползуване в търговската мрежа. Обслужва се лесно и изпълнява при висока степен на точност всички функции на касовите регистрации. Създадена е на база МОС - интегрални схеми от микропроцесорната фамилия  СМ 600. Нейната памет осигурява 720 часово запазване на на информацията след изключване на захранването.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
разполага с три натрупващи регистри за стойността на реализираните продажби, един регистър за сумиране на стойността на върнатия амбалаж, осем-разредна зеленосветеща индикация с десетична запетая, фиксирана във втория разред;
извършва натрупване, сторниране, войдиране, начисляване, процентни надбавки, отстъпки и начисляване такси;
дава възможност за три режима на работа - сумиращ и два служебни, като всеки от тях се задействува със собствен кодиращ ключ; в служебните режими са включени отчитане  и нулиране на сумиращите регистри;
позволява едновременно отпечатване на две ленти - бонова и контролна;
при препълване на сумиращия регистър се задейства специална блокировка; звуков сигнал съпровожда правилно извършена операция."
Край на цитата.

Цитат от стара брошура, превод от английски:
"Касовият апарат съчетава най-необходимите функционални възможности за посрещане на най-високите клиентски изисквания за функционалност и ергономия. Удобната и лесно достъпна клавиатура, безшумният печат и двата дисплея (по един за оператора и за клиента) са създадени за бърза, приятна и безупречна работа.
Елка 81 осигурява необходимия минимум информация за работа на малки до средни търговски обекти - три/четири регистъра за три/четири групи продукти или отделни щандове, дефинирани от потребителя, един нулиращ регистър, два регистъра за официално въвеждане и извеждане на суми, информация за сумата на продажбите и броя клиенти, автоматично пресмятане на стойностите или продажба с отстъпки, както и начисляване на данък. Информацията се запазва за 700 часа, благодарение на вградената батерия. Нещо повече, автоматичната блокировка осигурява правилното функциониране на апарата, предотвратявайки възможни повреди от препълване."

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.