ЕЛКА 71-211-01

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 27 март 2020
Последна редакция: 27 март 2020


Състояние Добро

Показан
за първи път
Няма информация. Дизайн 1978: Добролюб Пешин.

Години
на производство
Няма информация

Произведени
бройки
Няма информация. Нашият екземпляр е с номер 120191 от 1992 год.

Производител Оргтехника Силистра

Захранване 220V (+33% -22%), 6W, 50±1 Хц

Размер и тегло 195 х 175 х 55 мм; 1 кг

Цвят Кафяв

ЕЛКА 71-211-01 е настолен, 12 разряден калкулатор за икономически изчисления. Изграден е на базата на една МОС интегрална схема с висока степен на интеграция, която по същество е едночипов микрокомпютър, дискретни елементи и индикаторен панел ИВЛ1 8/13.

Извършва операциите: събиране, изваждане, умножение, деление, изчисления с процент, събиране и изваждане в една свободна памет, умножение с постоянно множимо, деление с постоянен делител. Операциите умножение и деление могат да се изпълняват верижно.
Резултатите от всички операции, с изключение на тези със свободната памет, веднага се индицират и могат директно да се използуват за следващи изчисления. За индициране на знак "минус”, заета памет и препълване се използува отделен разряд.
Последователността от събирания и изваждания се прекратява с натискането на клавиш ” — ”, при което се индицира крайния резултат с фиксирана запетая на четвърто място. Когато не се използва клавиш " =; " калкулаторът работи в режим на плаваща запетая.

По-долу, както и в Библиотека може да изтеглите инструкцията за експлоатация.

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.

Прикачени документи