Елка 40

Експонат на Amuseum


Състояние Много добро.

Показан
за първи път
1974 г.?

Години
на производство
Няма информация

Произведени
бройки
Няма информация. Нашият експонат е с номер 399, според компонентите вътре, годината е 1974.

Производител Оргтехника Силистра

Захранване 220V, 10VА, 50Хц

Размер и тегло 185 х 264 х 68,5 мм; 2,2 кг., работна температура 0оС - 40оС

Цвят Червен

Не разполагам с много информация. Според мен е продължение на успешните модели 42 и 43, като при 40 е намален габаритът. Предполагам, че не е произведена в голям тираж, тъй като горе-долу по същото време на пазара излизат джобните модели, които тежат 20 пъти по-малко.

Цитирам реклама на елката, публикувана в българско списание през септември 1974, правописът запазен:
"ЕЛКА 40 предлага бързината и точността на електронно-цифровите изчисления в един свръхкомпактен и леко преносим прибор. Нейните размери, простота, тиха работа и скорост на операциите правят ЕЛКА 40 най-полезно изчислително приспособление за търговия, статистика, техника и много други области. В нейно лице Вие ще намерите един компетентен помощник в учреждението и навсякъде, където пътувате."

АРИТМЕТИЧНИ ОПЕРАЦИИ
Събиране
Изваждане
Умножение
Деление
Умножение с константа
Автоматично сумиране на резултатите от умножението и делението
Повдигане на степен
Комбинирани изчисления

КАПАЦИТЕТ
Вход - максимално 12 цифри
Памет
Автоматично фиксиране на десетичния знак до деветата цифра
Индикатор за "минус", "препълване" и "памет"
Автоматично изчистване на резултата след изключване на прибора"

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.