ЕЛКА 245

Не е експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 22 юли 2019
Последна редакция: 1 август 2021


Състояние Търси се.

Показан
за първи път
Няма информация. Намерих публикация в пресата от февруари 1981г. и 1983г.

Години
на производство
Няма информация

Произведени
бройки
Няма информация

Производител Оргтехника Силистра

Захранване автономно от акумулаторна батерия или адаптор от мрежа 9-12 волта

Размер и тегло 180 х 82 х 34 мм, 300 грама

Цвят Черен

Цитат от реклама в списание:

"Елка 245 е джобен електронен калкулатор, предназначен за научни цели. Намира приложение в научни институти и организации, учебни заведения, лаборатории и предприятия за решаването на широк кръг от научно-технически задачи.

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ: осъществяване на аритметични операции, решаване на тригонометрични, хиперболични, показателни и лотаритмични функции, статистически функции и факториали, аритметични операции със свободни регистри; определяне на обратни и абсолютни стойности на числата; преобразуване на правоъгълни в полярни координати и обратно, на градуси в радиани и обратно; възможност за верижно изпълнение на операции и др.

ПРОГРАМНИ ВЪЗМОЖНОСТИ: 72-стъпкова програмна памет със записване на цялата програма или на няколко по-тесни програми; условни и безусловни преходи; изпълнение на програми в два режима - автоматичен и стъпков.
Разрядност: 8 разряда за мантисата и 2 разряда за порядъка.
Памет: 10 свободни регистри."

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.