ЕЛКА 245

Не е експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 22 юли 2019
Последна редакция: 2 януари 2024 (нова снимка и допълнение в текста)


Състояние Търси се.

Показан
за първи път
Няма информация. Намерих публикация в пресата от февруари 1981г. и 1983г.

Години
на производство
Няма информация

Произведени
бройки
Няма информация

Производител Оргтехника Силистра

Захранване автономно от акумулаторна батерия или адаптор от мрежа 9-12 волта

Размер и тегло 180 х 82 х 34 мм, 300 грама

Цвят Черен

Цитат от рекламна брошура на "Оргтехника" Силистра:
Сред електронните калкулатори, извоювали престижа на завод „Оргтехника“, е джобният програмиран калкулатор за научни цели „Елка 245“, който може да се използва от специалистите в институти, организации, учебни заведения, лаборатории и промишлени предприятия за решаване на широк кръг научно-технически проблеми.

Технически характеристики:
Извършва всички аритметични операции;
Решава тригонометрични, хиперболични, експоненциални и логаритмични функции, аритметични операции със свободни регистри, статистически функции и факториали; Определя реципрочната и абсолютната стойност на числата;
Преобразува правоъгълните координати в полярни, градусите в радиани и обратно, Дава възможност за верижно изпълнение на операциите и за работа на 4 степени на скобите; паметта разполага с 10 свободни регистъра;
Захранване автономно, чрез акумулаторна батерия или с адаптер от електрическата мрежа с напрежение 9—12 V;"
Край на цитата.

Цитат от реклама в списание:

"Елка 245 е джобен електронен калкулатор, предназначен за научни цели. Намира приложение в научни институти и организации, учебни заведения, лаборатории и предприятия за решаването на широк кръг от научно-технически задачи.

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ: осъществяване на аритметични операции, решаване на тригонометрични, хиперболични, показателни и лотаритмични функции, статистически функции и факториали, аритметични операции със свободни регистри; определяне на обратни и абсолютни стойности на числата; преобразуване на правоъгълни в полярни координати и обратно, на градуси в радиани и обратно; възможност за верижно изпълнение на операции и др.

ПРОГРАМНИ ВЪЗМОЖНОСТИ: 72-стъпкова програмна памет със записване на цялата програма или на няколко по-тесни програми; условни и безусловни преходи; изпълнение на програми в два режима - автоматичен и стъпков.
Разрядност: 8 разряда за мантисата и 2 разряда за порядъка.
Памет: 10 свободни регистри."

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.