Елка 101 - версия 1

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: юли 2019
Последна редакция: юли 2019


Състояние Отлично

Показан
за първи път
1974?

Години
на производство
1974 - до?

Произведени
бройки
Няма информация

Производител Оргтехника Силистра

Захранване батерии; 4 х 1,5 В

Размер и тегло 136 х 70 х 30 мм, 130 грама

Цвят Оранжев, зелен и ?

Има две версии на тази Елка, едната е с 2 плъзгача, другата е с 3. От това, което успях да намеря в литературата и следвайки дисплеите и чиповете, достигам до извода, че първа е версията с 2 плъзгача.

Любопитното при цялата серия е, че след началото на производството и продажбите, някой се е усетил, че не е предвидено захранване с трансформатор, а батериите се изхабяват сравнително бързо и е намерено елегантно за проблема решение. Предложен е "пакет", който е проектиран да влезе в гнездото на батериите и елката да се захранва с трансформатор от мрежата. Към него е предлаган заводски капак за отделението на батериите с прорез, през който да излиза кабелът. Издирвам информация за тази „екстра“ - как е била опакована, колко е струвала.

Благодаря на Добролюб Пешин за предоставените проекти на ръководството за експлоатация и гаранционната карта на английски език, направени по негов дизайн. Намерих цветната версия на същата снимка в един каталог на Изотимпекс. Странното е, че този дизайн е ползван за чуждоезичните версии, докато българското ръководство е с различна корица. Може да изтеглите англоезичния оригинал от линка по-долу или от библиотека.

Извадка от ръководството на български, правописът запазен:

"ЕЛКА 101 УПЪТВАНЕ ЗА РАБОTA
ВЪВЕДЕНИЕ:
Осемразрядния електронен калкулатор ЕЛКА 101 с широките си възможности, голяма скорост на изчисление и висока надежност решава задачи, присъщи на по-големи и скъпи устройства. Простото обслужване гарантира лека и приятна работа. Миниатюрните размери и тегло го правят лесно преносим. Калкулаторът работи с цели и дробни числа в режима на плаваща десетична точка. Индикацията е изпълнена на светещи диоди. Всички цифри се изписват ясно и отчетливо, което изключва възможността за погрешно прочитане на индицираното число. Има възможност за индициране на знак "минус", "препълване" и "заета памет“. Незначещите нули на индицираното число се блокират, което осигурява по-голяма яснота и четливост. Умножението и делението с константа в ЕЛКА 101 се извършват напълно автоматично, като при умножение множимото, а при деление делителят се запомнят като константи.
Калкулаторът има възможност за автоматично натрупване в паметта на резултати от изчисленията и работа с процент. Калкулаторът се захранва с постоянно напрежение 6V, което се получава при последователно свързване на четири батерии от 1,5V. При спадане на захранващото напрежение под 4V, e предвидена индикация „изтощена батерия“, при което всички запетаи светват. В такъв случай е необходимо изтощените батерии да се заменят с нови.

УКАЗАНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ:
За да работи калкулаторът нормално, е необходимо да се спазват следните правила: Да не се допуска работа на калкулатора при температура на околната среда по- ниска от 0°С и по-висока от 40°С.
При светване на всички запетаи от индикацията да се преустанови работата и да се сменят батериите.
Да не се излага калкулаторът на слънце, да не се поставя близо до отоплителни тела, да не се държи на влажно.
Да се избърсва с мека кърпа, да не се използуват химически разтворители."

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.